Emile van Dun, voorzitter

Ik ben sinds 2013 woonachtig in Vlijmen en heb me in december 2015 aangemeld als lid van de seniorenvereniging. In maart 2016 ben ik als bestuurslid van de vereniging benoemd en in maart 2017 heb ik het penningmeesterschap op me genomen. Sinds december 2020 ben ik voorzitter.
Ik ben ingegaan op het verzoek om toe te treden tot het bestuur van de SVD omdat ik overtuigd ben van het nut en de noodzaak van een actieve seniorenvereniging die midden in de samenleving staat. Dat daaraan ook door de jongere ouderen een bijdrage moet worden geleverd staat voor mij als een paal boven water. Immers, eens komt er ook voor ons een tijd dat we meer zullen moeten halen dan kunnen brengen. Solidariteit onder ouderen.

Voor mijn pensionering in 2011 was ik als auditor werkzaam in de financiële wereld. Ik hield me in die hoedanigheid vooral bezig met controlerende en toezichthoudende activiteiten. 

e-mail: emile.van.dun@seniorenverenigingvlijmendorp.nl
telefoon: 06 5322 3210 of 06 1339 0416

Adriaan Bisschop, secretaris

In maart 2019 ben ik lid van de vereniging geworden en toegetreden tot het bestuur. Sinds december 2020 bekleed ik de functie van secretaris.
De komende tijd ga ik mij richten op ICT-gebied.

Voor de Facebookpagina van Seniorenvereniging Vlijmen: Klik hier!

Verder geef ik ondersteuning bij de ledenadministratie.

In september 2019 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben 41 jaar werkzaam geweest in het onderwijs; 4 jaar in mijn geboortestad Nijmegen en daarna o.a. als adjunct-directeur aan een basisschool in Beesd.

e=mail: adriaan.bisschop@seniorenverenigingvlijmendorp.nl 
telefoon: 06 4815 4652

Bert Boll, penningmeester

Mijn naam is Bert Boll. Ik ben getrouwd met Ans en heb twee kinderen.

Eind 2017 ben ik met pensioen gegaan, nadat ik meer als 40 jaar in de transport- sector gewerkt heb. Tijdens deze periode in mijn functie van algemeen manager heb ik mij met diverse zaken bezig gehouden zoals, financiën,  ict, personeelszaken en diverse andere zaken.
Ik ben sinds 1 januari 2019 lid van de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp en toen me werd gevraagd om toe te treden tot het bestuur heb ik, na even daarover te hebben nagedacht, besloten om op die uitnodiging in te gaan.
Het lijkt me leuk om me als bestuurslid in te zetten voor de vereniging en daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van de senioren.

 

Wim van der Helm, fondsenwerving

Als  fondsenwerver ben ik voortdurend op zoek naar andere inkomsten dan de contributie van de leden. Denk bijvoorbeeld aan de Rabobank ClubSupport, het aanvragen van subsidie bij de gemeente, het premiespaarplan, etc.

Daarnaast ben ik in onze vereniging het aanspreekpunt met betrekking tot de verzekering(en) van onze vrijwilligers en hun activiteiten.

Tijdelijk ben ik coördinator van de verschillende hulpdiensten. 
Denk daarbij aan:
• Hulp bij aangifte belasting.
• Aanbieden van tijdelijke administratieve ondersteuning.
• Vrijwillige ouderen advisering.
• Cliëntondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Annemarie van Bladel, activiteiten en ledenadministratie

Als bestuurslid ledenadministratie voer ik een aantal taken uit, zoals het beheer van de ledenpassen, onderhouden van de contacten met KBO Brabant, beheer Lea-web, het bezoeken van nieuwe leden en de verspreiding van het KBO Magazine Ons. Voor het automatisch innen van de contributie werk ik nauw samen met de penningmeester Wim van der Helm. Verder ben ik lid van de Werkgroep Activiteiten om daar te helpen waar nodig is.

e-mail: a.vanbladel@ziggo.nl 
telefoon: 073 511 4660

Josh Dusée, algemeen bestuurslid

Ik ben Josh Dusée, geboren en getogen in Tilburg. Ik ben in 1974 getrouwd en wij hebben ons toen gevestigd in Vlijmen; in het begin op de Borredreef en vanaf 1988 op de Vlijmense Dijk. Ik heb het merendeel van mijn werkzame leven gewerkt als hoofd personeelszaken of personeelsadviseur. De eerste periode bij WML te Waalwijk en het tweede deel bij de WSD-groep te Boxtel. Vanaf 2016 ben ik gepensioneerd en heb ik sindsdien rondgekeken naar vrijwilligerswerk dat mij trok. Ik ben dat jaar begonnen bij de Luisterlijn (Sensoor) als telefoonvrijwilliger waar ik 4 a 5 dagdelen per maand werk. Daarnaast ben ik al bijna 15 jaar secretaris van de buurtvereniging De Vlijmense Dijkers. Ik heb ook nog een paar andere vrijwilligerstaken geprobeerd, helaas lagen die mij niet zo. Mijn ervaring als bestuurslid heb ik opgedaan in een aantal schoolbesturen, maar dat is al wat langer geleden. Vanaf vorig jaar heb ik wat intensiever gezocht naar een baan die mij leuk leek. Maar dat stagneerde doordat mijn vrouw ziek werd en in 2020 helaas is overleden. Nu ben ik actief op zoek naar een nuttige invulling van mijn vrije uren.

Contact

SVV Secretariaat:
Aanmelden nieuwe leden, Mevr. A. van Bladel, Tel: 073-5114660 of 06 1339 0416
E-mail: info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl

Bezoek onze Facebook pagina: klik hier!