Vrijwilligers in onze vereniging

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is nodig om helderheid te hebben over de taken, de verdeling, de rechten en de plichten van de vrijwilligers.
SVVD definieert vrijwilligerswerk als: werk dat onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat wordt verricht ten behoeve van de leden van onze vereniging.
In het algemeen kan gesteld worden dat het werken met vrijwilligers SVVD mogelijk maakt een zowel kwantitatief als kwalitatief beter (d.w.z. breder, gevarieerder, diepgaander) pakket aan activiteiten aan te bieden. Zonder de inzet van vrijwilligers zou onze vereniging niet in staat zijn zo’n aanbod te realiseren.

Daarom heeft het bestuur de Vrijwilligersnotitie vastgesteld op 24-09-2015. 
Hieronder kunt u deze notitie downloaden.

20150924 Vrijwilligersnotitie definitief

De door het bestuur op 24-9-2015 vastgestelde Vrijwilligersnotitie.