Vrijwilligers in onze vereniging

Verrijk je leven, kom ons helpen

Onze seniorenvereniging telt meer dan 400 leden.
Onze activiteiten worden goed bezocht door leden en niet-leden. We organiseren kaarten, bingo, busreizen, kijken naar kunst, gezelligheidsmiddagen, optredens, neiuwjaarsreceptie, kerstlunch, bedankbijeenkomst voor vrijwilligers, treffen van (oud)bestuursleden, we bezoeken tentoonstellingen, en organiseren uitstapjes. Teveel om op te noemen. Op deze manier hebben we vele duizenden contactmomenten per jaar met leden en niet-leden.
We werken samen met andere seniorenverenigingen, de seniorenraad, de KBO-Kring Gemeente Heusden, de Zomerschool, De Schakelring, De Hop, en nog veel meer andere verenigingen en stichtingen in ons dorp Vlijmen en de gemeente Heusden.
Dat kunnen we dankzij de vele vrijwilligers. Maar we komen altijd handen te kort. Wat is er nou mooier en dankbaarder dan voor een ander een leuke activiteit te organiseren? We zoeken nieuwe bestuursleden, vrijwilligers voor de werkgroep activiteiten, mensen die structureel een activiteit komen versterken, zoals kaarten en bingo, maar ook mensen die maar af en toe komen helpen bij een grote activiteit. Heeft u een klein beetje tijd over, en wilt u graag iets doen voor de medemens, kom ons helpen.
Meldt u aan via info@seniorenverenigingverenigingvlijmen.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is nodig om helderheid te hebben over de taken, de verdeling, de rechten en de plichten van de vrijwilligers.
SVVD definieert vrijwilligerswerk als: werk dat onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat wordt verricht ten behoeve van de leden van onze vereniging.
In het algemeen kan gesteld worden dat het werken met vrijwilligers SVVD mogelijk maakt een zowel kwantitatief als kwalitatief beter (d.w.z. breder, gevarieerder, diepgaander) pakket aan activiteiten aan te bieden. Zonder de inzet van vrijwilligers zou onze vereniging niet in staat zijn zo’n aanbod te realiseren.

Deel deze pagina