Het ontstaan van de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp

Op 19 september 1972 besluiten ca. 90 ouderen in de Ouderen Soos aan de Pastoor van Akenstraat een eigen ouderenvereniging op te richten. Onder aanbeveling van dhr. Frans van der Smissen, besluit de vereniging zich als afdeling aan te sluiten bij de Diocesane Bejaarden Bond. Tot voorzitter van de vereniging werd gekozen de heer M. van der Sanden. 

Vanaf 1973 is er een overlegorgaan van de Ouderen dat elke maand bijeenkomt in de Sociëteit. Elke ouderenafdeling in Vlijmen heeft daar twee personen in afgevaardigd.
Dhr. van der Smissen leidt deze vergaderingen en stimuleert het begrip dat ouderen zelf aan het stuur behoren te staan en zich niet moeten laten besturen door derden. Langzaam dringt dit bewustzijn door bij de vier ouderenbonden in Vlijmen die daar hard mee aan de slag gaan. De democratisering van het ouderenbeleid in de gemeente Vlijmen werpt zijn vruchten af.

Vier afgevaardigden uit de ouderengroeperingen nemen zitting in het bestuur van de "Stichting Bejaardenwerk" waarbij dhr. van der Smissen in dienst is. In 1975 vestigt dhr. van der Smissen zich in de Korf als projectleider van het Vlijmense Ouderenwerk. Hij wordt het centrale punt voor de ouderen en activeert en stimuleert het ouderenwerk in de gehele toenmalige gemeente Vlijmen. 

Met ingang van 1980 roepen de gemeente Vlijmen en Helvoirt samen een nieuwe stichting in het leven: de "Stichting Welzijn Ouderen Vlijmen/Helvoirt". Daarnaast is in elke gemeente een Raad Welzijn Ouderen opgericht. De doelstelling waarvoor de Stichting en de plaatselijke raden zich hebben gesteld is onder meer dat de oudere mens zelf betrokken dient te worden bij beleidsvorming en beleidsuitvoering op alle terreinen die hem raken. Ook het zolang mogelijk zelfstandig wonen is van groot belang voor de ouderen. Er moeten woningen gebouwd worden met een toekomstvisie, want uiteindelijk worden we allen oud. Bestaande woningen waar ouderen in wonen moeten worden aangepast aan de wensen en behoeften van de oudere bewoners.

In 1980 sluit de vereniging zich aan bij de K.B.O. in het diocees den Bosch, een voortzetting van de R.K. Bejaardenbond. 

Na Nieuwkuijk is Vlijmen-dorp de tweede afdeling van de KBO uit Vlijmen die zich rechtspersoonlijkheid verwerft. Op een speciale daartoe bijeen geroepen algemene vergadering van de leden wordt daartoe op 7 December 1994 besloten. Op deze vergadering deelt voorzitter Ad van der Lee mede dat de Stichting Welzijn Ouderen per 1 Januari 1995 stopt met haar werkzaamheden en het bestuur afgetreden is. Ouderenvereniging Vliedberg volgt 15 December 1994 het voorbeeld van Vlijmen-dorp en verwerft zich ook rechtspersoonlijkheid. 

Hoewel er gedateerd 16 december 1994 in het archief stukken zijn van notaris Huybregts wordt als oprichtingsdatum 19 september 1972 aangehouden de datum waarop de ca. 90 ouderen in de Ouderen Soos aan de Pastoor van Akenstraat besloten een eigen ouderenvereniging op te richten met als statutaire naam Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp. Om beter aan te sluiten bij de doelgroep van de vereniging heeft het bestuur in 2019 besloten om voortaan de naam Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp te gaan gebruiken in haar communicatie. Bij de statutenwijziging in 2022 is de naam van de vereniging veranderd in Seniorenvereniging Vlijmen.

Deel deze pagina