Cliënt ondersteuning in de Gemeente Heusden

Iedereen die zich met een hulpvraag meldt bij de gemeente en vanwege beperkingen een beroep doet op de nieuwe Wmo wet, wordt uitgenodigd voor een onderzoekgesprek, het zgn. keukentafelgesprek.

Zowel bij de melding als bij het onderzoek kan degene die hulp vraagt zich laten bijstaan door een cliëntondersteuner. De wet verplicht gemeenten om die ondersteuning kosteloos en onafhankelijk aan te bieden aan hun burgers. Er zijn dan ook meerdere organisaties die deze ondersteuning bieden.
De cliëntondersteuners van de ouderenbonden spreken de taal van senioren, zij staan daadwerkelijk naast de oudere en behartigen bovenal op volstrekt onafhankelijke wijze zijn of haar belangen. Zij brengen desgewenst al voor het gesprek de situatie in beeld en maken daarvan een verslag. Uiteraard blijft de aanvrager zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij verstrekt.
Alle 50-plussers in de gemeente Heusden kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning ook degenen die geen lid zijn van een ouderen- of seniorenvereniging.
In de gemeente Heusden zijn als vrijwilliger de volgende cliëntondersteuners werkzaam:
- Ayse Akturan, te bereiken op 06 2822 6298
- Ria de Folter, te bereiken op 06 1176 0048
- Wil Konincks, te bereiken op 06 1210 6163

Zorgombudsman Gemeente Heusden

Bas Hagoort is de zorgombudsman van de gemeente Heusden. Wie klachten heeft gerelateerd aan de zorg inzake de gemeente Heusden kan bij hem terecht. Bent u bijvoorbeeld niet tevreden over het aantal uren toegewezen huishoudelijke hulp, dan kunt u bij hem terecht. Hij is volledig onafhankelijk van de gemeente Heusden. Hij wil vooral naar u luisteren en samen met u werken aan een oplossing. Bas: "Ik hoop dat mensen alleen al door mijn aanstelling als vertrouwenspersoon, het vertrouwen krijgen dat er altijd iemand is op wie ze terug kunnen vallen."

U kunt Bas Hagoort bereiken:

Hulp bij belastingaangiften, zorg- en huurtoeslag

De belastingservice is een dienst voor senioren die de AOW leeftijd bereikt hebben en een laag inkomen hebben. Vrijwillige belasting-invulhulpen helpen met de aangifte inkomsten-belasting, een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van zorg- of huurtoeslag. 
Indien nodig helpen zij bij het wijzigen en andere noodzakelijke activiteiten die daar mee in verband staan.
Aan deze dienst zijn wel voorwaarden verbonden zoals:
1. Een leeftijdsgrens. In principe wordt invulhulp geboden aan leden die de AOW-leeftijd hebben bereikt.
2. Een inkomensgrens. Deze grens ligt voor gehuwden op ca. € 50.000 en voor ongehuwden op ca. € 35.000 bruto per jaar.
3. Er mag geen inkomen zijn in box 2.
4. Het moet gaan om een eenvoudige aangifte, dus geen complexe zaken die de deskundigheid van een belastingadviseur vragen. 
Voor de huur- en zorgtoeslag gelden inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Deze zijn in 2015 voor mensen met een AOW pensioen als volgt:

Leden die voor hulp in aanmerking willen komen, melden zich bij het bestuur.
dhr. Wim van der Helm, 073-5114359

Tijdelijke administratieve ondersteuning

Tijdelijke administratie ondersteuning is een dienst om ouderen te helpen hun administratie op orde te krijgen. 
Soms is er plotseling hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat de partner is overleden of de partner die altijd de administratie deed daar nu niet meer toe in staat is. Het kan best lastig zijn om de administratie ineens zelf te moeten doen.
De administratie ondersteuner biedt tijdelijke ondersteuning aan mensen die hun administratie niet zelfstandig kunnen voeren. De ondersteuning is er om ernstiger problemen te voorkomen en richt zich op de dagelijkse administratie van senioren. 
De administratie ondersteuner biedt hulp voor:
- Orde en rust in de administratie, zodat de financiële situatie stabiliseert.
- Een tijdige signalering van problemen, zodat die geen structureel karakter krijgen.
- Regie over de financiële huishouding, wat de zelfredzaamheid van mensen vergroot.
Leden die voor hulp in aanmerking willen komen, melden zich bij het bestuur.
Bel ons: 06-53215670, 
Schrijf ons: Zuiderpark 15, 5251 WB Vlijmen, of mail ons: bericht4toon@ziggo.nl.
De contactpersoon namens het bestuur is Toon de Lepper.

Vrijwillige ouderenadvisering

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
De meeste ouderen willen dat ook. Helaas hebben veel ouderen moeite hun weg te vinden in de moderne maatschappij waar vrijwel alle dienstverlening en informatie via internet aangevraagd dient te worden. Een vrijwillige ouderenadviseur kan daarbij helpen.
Een ouderen ondersteuner is een vrijwilliger die een breed scala aan hulpvragen op kan pakken. Dit kunnen vragen zijn op het gebied van: contacten met bedrijven (b.v. iemand die zich een internetabonnement liet aansmeren, maar later realiseerde geen computer te hebben), herkeuring rijbewijs, zorgverzekering, etc. Verder vragen over eenzaamheid, zingevings-vraagstukken en administratieve ondersteuning.
Leden die voor hulp in aanmerking willen komen, melden zich bij het bestuur.
Bel ons: 06-53215670, 
Schrijf ons: Zuiderpark 15, 5251 WB Vlijmen, of mail ons: bericht4toon@ziggo.nl.
De contactpersoon namens het bestuur is Toon de Lepper.

Deel deze pagina